Image
Image

За нас

За нас


Patchwork Assist е част от група фирми, обединени в Patchwork Communications agency. Компаниите от групата предлагат услуги в областта на маркетинга, рекламата, връзките с обществеността, мениджмънта на специални събития, управлението на човешки ресурси. Натрупаният опит и познания в посочените области се използват в дейността на Patchwork Assist, която обхваща услуги и консултации в подкрепа на чужди инвеститори, собственици на бизнес и имоти в България, посетители на страната с цел опознаване на бизнес средата, условията за живот и културните особености на България.


Целта ни е да добавим допълнителна стойност към дейностите и постиженията на нашите клиенти. Постигаме го чрез предлагането и реализирането на широк спектър от услуги, съпътстващи престоя, както и чрез добавянето на още една гледна точка към всеки аспект от интересите на партньорите ни. Детайлното познаването на местните условия и изисквания ни дава възможност за постигане на желаните от нашите клиенти резултати бързо и ефективно.

Ние добавяме стойност!

Image
Image